Ga naar inhoud

Meest Gekozen overlijdensverzekering

1
Monuta uitvaartverzekering
Monuta
Populaire aanbieder
Bereken nu
per maand
2
Overlijdensverzekering.nl
Nuvema
Online aanbieder
Bereken nu
per maand
3
Uitvaartverzekering
Dela
Online aanbieder
Bereken nu
per maand
4
Ardanta uitvaartverzekering
Ardanta
Online aanbieder
Bereken nu
per maand
5
Yarden uitvaart
Online aanbieder
Bereken nu
per maand
1
Monuta uitvaartverzekering
Monuta
Populaire aanbieder
Bereken nu
per maand
2
Overlijdensverzekering.nl
Nuvema
Online aanbieder
Bereken nu
per maand
3
Uitvaartverzekering
Dela
Online aanbieder
Bereken nu
per maand
4
Ardanta uitvaartverzekering
Ardanta
Online aanbieder
Bereken nu
per maand
5
Yarden uitvaart
Online aanbieder
Bereken nu
per maand
1
Reaal overlijdensrisicoverzekering
Reaal
Meest gekozen
Bereken nu
per maand
2
fbto
Fbto
Populair
Bereken nu
per maand

De verschillende verzekeraars

Overlijdensverzekering: Wat is het verschil tussen uitvaartverzekering en overlijdensrisicoverzekering? Wat dekt wat en wat kost het?

Zowel de overlijdensverzekering als de uitvaartverzekering vallen onder de overkoepelende noemer van levensverzekeringen, maar verder verschillen ze behoorlijk. De uitvaartverzekering gaat om het ondervangen van uitvaartkosten, terwijl een overlijdensverzekering daarentegen is bedoeld om voor een afgebakende periode financiële risico’s af te dekken, zodat nabestaanden niet met hoge kosten komen te zitten als de verzekerde overlijdt. U leest hier meer over de verschillende verzekeringsvormen.

 

Uitvaartverzekering

Kort samengevat is de uitvaartverzekering specifiek bedoeld voor het verzorgen van de uitvaartceremonie en alle zaken die daarmee van doen hebben. Een uitvaartverzekering wordt over een bepaalde periode betaald, en keert altijd uit. Als u deze verzekeringsvorm na bijvoorbeeld dertig jaar hebt afbetaald, en u leeft nog tien jaar langer, dan worden ook ná die veertig jaar de uitvaartkosten waarvoor u zich verzekerde nog vergoed. De uitvaartverzekering keert dus altijd uit bij overlijden.

 

De uitkering die aan deze verzekeringsvorm is verbonden, mag alleen aan de uitvaart worden uitgegeven. Mocht er dus geld overblijven doordat de nabestaanden voor een sobere invulling van de ceremonie kiezen, dan is het overgebleven bedrag in de regel niet vrij besteedbaar. Hiervan wijkt de zogeheten kapitaalverzekering af; daarbij gaat het overgebleven bedrag weldegelijk naar de nabestaanden.

 

Er zijn drie vormen van uitvaartverzekeringen, die ieder hun eigen voorwaarden hebben: de natura uitvaartverzekering, de kapitaalverzekering en de natura sommenverzekering. De eerstgenoemde vorm betaalt uit in natura, dat wil zeggen: in een pakket van diensten en fysieke producten voor de uitvaart. De kapitaalverzekering geeft een geldelijke uitkering, waarbij het bedrag naar eigen inzicht aan de uitvaart mag worden besteed, en overgebleven geld voor de nabestaanden is. De natura sommenverzekering is een tussenvorm, die net als bij de kapitaalverzekering veel vrijheid geeft voor de invulling van de uitvaart, maar een eventueel overgebleven geldbedrag niet uitkeert aan de nabestaanden.

 

Reden

Eigenlijk is een uitvaartverzekering altijd aan te raden. De gemiddelde uitvaart kost bijna €9.000, wat een behoorlijk bedrag is. Een goede uitvaartverzekering zorgt ervoor dat nabestaanden niets of zeer weinig zelf hoeven te betalen, en laat hen dus verzorgd achter. Zij zijn anders degenen die opdraaien voor de kosten, wat niet voor iedereen gemakkelijk te doen is.

 

Overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensverzekering loopt, in tegenstelling tot de uitvaartverzekering, af na een bepaalde periode. U bepaalt deze afgebakende tijd vooraf, en ook het verzekerde bedrag wordt van tevoren vastgelegd. Ter verduidelijking een voorbeeld. Stel, u verzekert de periode tot en met juli 2030, en u overlijdt begin augustus 2030. In dat geval keert de overlijdensrisicoverzekering niets uit aan uw nabestaanden.

 

Zoals eerder genoemd ondervangt de overlijdensverzekering niet specifiek de uitvaartkosten, maar wordt deze juist vaak afgesloten om andere financiële problemen van nabestaanden te ondervangen. Als uw echtgenoot bijvoorbeeld een laag pensioen heeft, en sterk leunt op uw inkomen, kan een overlijdensverzekering een uitkomst zijn. Overlijdt u dan namelijk, dan krijgt uw echtgenoot een geldbedrag om rond te komen zonder het inkomen dat u inbracht.

 

Redenen

De redenen om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten zijn anders dan bij een uitvaartverzekering. Bij de laatstgenoemde is de reden duidelijk aanwijsbaar: bij overlijden moeten altijd uitvaartkosten betaald worden. Voor de overlijdensverzekering ligt dat iets anders; hierbij zijn redenen zeer uiteenlopend. We gaan hier de meest gangbare bij langs.

Hypotheek afsluiten

De maandlasten van een gezin worden vaak voor een groot deel bepaald door de hypotheek. Overlijdt een van beide kostwinners, of de belangrijkste kostwinner, dan worden de maandlasten voor de overblijvende partner ineens een stuk hoger. Om ervoor te zorgen dat de nabestaanden niet met onbetaalbare hypotheekkosten komen te zitten, wordt voor de looptijd van de hypotheek niet zelden een overlijdensverzekering afgesloten. Met het uitgekeerde bedrag kan dan bijvoorbeeld een groot deel van de lening worden afbetaald, waardoor de maandelijkse kosten dalen. Soms is bij het afsluiten van een hypotheek een overlijdensverzekering zelfs verplicht.

Ondernemen

Als u een onderneming heeft, kan een overlijdensverzekering voor u of (een van uw) medewerkers een goed idee zijn. Als u bijvoorbeeld een zakenpartner heeft, kan het zijn dat een van u beiden onmisbaar is, en is het daarmee verstandig om het risico van overlijden te verzekeren. Hebt u een medewerker die van uitzonderlijk belang is, dan geldt hetzelfde. Bovendien kan het zijn dat bijvoorbeeld uw gezin sterk leunt op de inkomsten uit de onderneming, die wegvallen bij uw overlijden. Ook dan biedt de verzekering uitkomst.

Lening afsluiten

Lenen maakt schuld, en een schuld wordt bij overlijden veelal verhaald op nabestaanden. Daardoor heeft een lening toch meer met overlijden te maken dan dat op het eerste gezicht lijkt. Soms wordt bij overlijden een lening kwijtgescholden, maar dat is lang niet altijd zo. In dat laatste geval is een overlijdensrisicoverzekering dus erg verstandig.

Scheiden

Na een scheiding kan er afhankelijkheid ontstaan van alimentatie. Overlijdt de alimentatie-betaler, dan valt er dus een deel van het budget weg voor degene die overblijft. Een overlijdensverzekering ondervangt dit. Een andere mogelijkheid is dat u vóór uw scheiding samen een overlijdensverzekering hebt afgesloten. Denk dan goed na of u de verzekering wilt beëindigen, want u krijgt hiervoor niet altijd het opgespaarde geld uitgekeerd.

 

Pensioen

Het pensioen van de een is hoger dan dat van de ander, en de maandlasten verschillen eveneens. Leg eens naast elkaar wat u en uw partner binnen zouden krijgen als een van u overlijdt, of doe datzelfde met u en uw familieleden of vrienden. Blijkt het niet voldoende, dan is een overlijdensrisicoverzekering de moeite van het uitzoeken meer dan waard.

 

Kosten van een levensverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

De premie hangt af van de looptijd. Leeft de verzekerde bovendien gezond, dan is de premie lager dan bij bijvoorbeeld een roker. Verder heeft het uitgekeerde bedrag invloed. Is het een hoog bedrag, loopt de hoogte van het uitgekeerde bedrag langzaam af, blijft het gelijk? Al die dingen kunt u zelf bepalen, en ze zullen van invloed zijn op de premie. Als voorbeeld: een niet-rokende persoon van veertig jaar, geboren in 1977, verzekerd voor €500.000 voor een periode van dertig jaar, met een gelijkblijvend uitgekeerd bedrag, betaalt jaarlijks zo’n 700 euro. Een roker betaalt voor dezelfde verzekering rond de €1.300 per jaar. Een niet-roker met een lineair dalend uitkeringsbedrag betaalt maar rond de 300 euro. De getallen lopen dus sterk uiteen.

Uitvaartverzekering

Ook hiervoor geldt dat het verzekerde bedrag en de lengte van de betaalperiode van invloed zijn op de kosten. Hoe jonger men begint met verzekeren, hoe lager de premie. Het is aan te raden om voor een bedrag van ongeveer €8000 te verzekeren, met indexatie. Dat laatste betekent dat de prijs meebeweegt met de markt, zodat nabestaanden niet ineens grote bedragen hoeven bij te leggen voor de ceremonie of de gedenksteen. Het premiebedrag kan ofwel maandelijks, ofwel eenmaal jaarlijks – met een korting – worden betaald en komt gemiddeld op €10 tot €15 per maand (ijkpunt mei 2017).

Alles over overlijdensrisico, hypotheek en verzekeren 

Een getrouwd stel met twee kinderen koopt een huis, en gaat een hypotheek aan met maandlasten die bij het gezamenlijke inkomen passen. Na enkele jaren overlijdt een van beide partners. De overgebleven persoon raakt in de financiële problemen, doordat de inkomsten niet toereikend zijn om de hypotheek te blijven betalen. Dit scenario is precies de reden waarom het verzekeren van het overlijdensrisico aan te raden is.

 

De hypotheek is vanzelfsprekend niet meer dan een grote lening, waarvan de afbetaling vaak een groot deel van de maandlast bedraagt. Als een van de kostwinners, of zelfs de hoofdkostwinner overlijdt, verandert het financiële plaatje ingrijpend. Bij een overlijdensrisicoverzekering wordt bij overlijden binnen de looptijd een vooraf vastgesteld bedrag uitgekeerd. Hiermee kan bijvoorbeeld ineens een groot deel van de hypotheek worden afbetaald, waarmee de maandlasten dalen, of het uitkeringsbedrag kan op een spaarrekening gezet worden om hier en daar onvoorziene kosten op te vangen.

 

Verplicht (of niet)

Bij sommige hypotheken is een overlijdensrisicoverzekering van meet af aan verplicht. De hypotheekverstrekker weet zo zeker dat ook bij het overlijden van een van de hypotheekafnemers de maandelijkse rekeningen betaald zullen worden. In het geval van zo’n verplichte verzekering, wordt de verzekering gekoppeld aan de hypotheekverstrekker. De hoogte van de verzekering is dan veelal ook al vastgelegd. Zo moet bijvoorbeeld vaak het deel van de hypotheek dat boven de 50 tot 80 procent van de marktwaarde van de woning uitkomt door de verzekering afgedekt worden.

 

Ook als de hypotheekgever het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering niet verplicht stelt, is het verstandig om toch eens te kijken wat er met de verhouding van inkomsten en maandlasten zou gebeuren bij overlijden. Als niet de hoofdkostwinner maar de bijverdienende partner overlijdt, denk er dan ook aan dat de hoofdkostwinner misschien minder moet gaan werken om eventuele kinderen te verzorgen. Daarmee dalen de inkomsten, en wordt een overlijdensverzekering aantrekkelijk.

 

Verzekeren

Hebt u het besluit genomen om te gaan verzekeren, dan komt de vraag wat voor vorm het beste past. Een overlijdensverzekering met een door de tijd heen dalend uitkeringsbedrag is goedkoper, en past bij een hypotheek met een afnemend maandbedrag, zoals een annuïteiten- of een lineaire hypotheek. Het bepalen van het verzekerde bedrag en de wijze van uitkering vormen ook overwegingen. De hoogte van het bedrag kan het beste worden bepaald door alle maandlasten en een buffer bij elkaar op te tellen, en te kijken naar de waarde van de woning. De wijze van uitkering heeft betrekking op waar het bedrag aan mag worden uitgegeven. U kunt de verzekering direct koppelen aan de hypotheek, maar u kunt ook kiezen voor een blanco polis, waarbij het bedrag naar eigen inzicht aan de hypotheek, andere schulden of anderszins mag worden besteed.

Overlijdensverzekering.nl geeft informatie over uitvaartverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen.